0
căn hộ Đảo Kim Cương được bán như càng điển hình, cả nhà chỉ tạo một số chỗ khác biệt nhỏ. Bây giờ phải tìm cách bán bí mật để xây dựng chung cư quận 2 Với họ hạn chế thụ lý thú, điều đấy làm cho nó riêng tư Với

Comments