Chuyên gia tổ chức sự kiện vip

https://www.blurb.com/user/usoyjfu745

– tổ chức sự kiện trọn gói: giải đáp phương án, lên kịch bản, báo giá, giấy má, bản vẽ, những tiết mục nghệ thuật. – Nhân sự sự kiện: PG, người loại, mc, ca sĩ, đội ngũ nhảy đầm, lực lượng múa, ban nhạc, nghệ