The Evolution of เลขเด็ดงวดนี้

https://brookswwkc576.shutterfly.com/51

ภายหลังที่เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 แม่น้ำหนึ่ง ภิรดา ธนโชติจินดา ได้ไลฟ์ให้เลขเด็ดทางรัฐบาลไทย 2 ตัว พร้อมด้วยพินิจพิจารณาจำนวนที่คาดว่าจะออกในงวดทุกวันที่ 16 ส.ค. 2564 ไปแล้วนั้นปัจจุบันวันที่ 6 สิงหาคม 2564