Giải thưởng danh giá International Champion Award

https://wiki-nest.win/index.php/Rớt_thị_thực_lần_thứ_nhất_là_vì_may_rủi,_nhưng_rớt_lần_thứ_hai,_thứ_ba_là_lỗi_của_mọi_người_rồi

Bắt đầu từ năm 1990 đến nay, IIUSA là một tổ chức phi lợi nhuận, uy tín và chính thống nhất của ngành EB-5 tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, giải International Champion Award dành cho những công ty tư vấn EB-5 xuất sắc